Báo Động GSK A5GSM

  • 1 trung tâm
  • 2 remote
  • 1 cảm biến từ
  • 1 cảm biến hồng ngoại